понеделник, декември 31, 2012

Finished challenge: New authors

 Hosted by Literary Escapism
Rules: The idea behind this is to find new authors that you’ve never tried before, not necessarily ones that are debuting.
I sign up for the lowest level, 15
 
Идеята на това предизвикателство бе да се опитат нови автори - независимо дали те дебютират или са вече утвърдени - зависи само от това дали е нашата първа среща с тях.
1. Leven Thumps and the Gateway to Foo - Obert Skye/ Левън Тъмпс и порталът към Фуу - Обърт Скай
2. Reckless Angel - Jane Feather / Безразсъдното ангелче - Джейн Федър
3. The Replacement - Brena Yovanoff/ Подмененият - Брена Йованоф
4. Soulless - Gail Carriger/Без душа - Гейл Каригер
5.Fantasy Lover - Sherrilyn Kenyon/Мечтан любовник - Шерилин Кениън
6. Dark Lover - J.R.Ward/Тъмна любов - Дж.Р.Уорд
7. Storm Front - Jim Butcher /Буреносен фронт - Джим Бъчър
8. How to marry a millionare vampire - Kerrelyn Sparks/Как да се омъжиш за вампир милионер - Керелин Спаркс
9. The fourth artefact - Konstantin Starchev/Четвъртият артефакт - Константин Старчев
10. Anna dressed in blood, Kendare Blake / Ана, облечена в кръв - Кендар Блейк
11 Dancing at midnight - Julia Quinn/ Среднощен танц - Джулия Куин
12,  he awakening (The vampire diaries 1) - L.J.Smith/ Пробуждането (Дневниците на вампира 1) - Л.Дж. Смит
13,  The haunting of Hill House - Shirley Jackson/ Свърталище на духове - Шърли Джаксън
14,  Succubus blues - Richelle Mead/ Тъгата на сукубата - Ришел Мийд
15,  Fallen - Lauren Kate/ Паднали ангели - Лорън Кейт
16,  Завладей българките - Адриан Лазаровски /Conquer the bulgarian women - Adrian Lazarovski
17  The clockwise man (Doctor Who novel) - Justin Richards/ Мъжът с часовников механизъм ? - Джъстин Ричардс
18 The woman in black - Susan Hill / Жената в черно - Сузан Хил

Няма коментари:

Related Posts with Thumbnails