сряда, юни 29, 2011

One sixth!

Passed the last exam of the session yesterday (it was Physics) ! First year of the education done, and so you can say now Im one sixth a doctor, lol!

Have a nice day everyone, soon I'll be back with some kitty progress, but for now I'll be making pathetic attempts to clean my room!

~~~~
Вчера минах последния изпит от сесията (физика)! Първата година мина, така че може да се каже, че вече съм една шеста лекар XD

Приятен ден на всички, скоро ще се върна с ъпдейт по котето, но за момента се занимавам с жалки опити да подредя стаята си ^^""

събота, юни 25, 2011

Now to share the summer stitching plans :)In the previous post I shared with you most of the books I plan to try and read this summer. But, of course, this is not the only thing I plan to do - as you can guess, I shall spare a good amount of my time to stitching and crafting too. So now I have for you some progress on the wips and also some big plans for new projects!

В предишния пост споделих повечето от книжкие, които смятам да опитам да прочета това лято. Но, разбира се, читкането не е едниственото нещо, с което имам намерение да се занимавам - една голяма част от времето ще бъде посветена на други хобита:) И сега следва малко прогрес по wip-овете, а също и големи планове за нови проекти!

Let us start with...

->The Spring of Japan
It's been almost one year after I started this and now I'm almost half the way through - 4 pages of 8, but the right side pages I'm currently stitching are slightly smaller than the left ones. The progress on this piece hasn't been very fast, but present, nevertheless. I plan to give it a little break now and concentrate on other pieces for the time being. Just let me share that I really hate metallic thread. And tiny little flowers too. I haven't checked how many of this I have on the next page, but here it is what we have for now:
Най-напред разбира се да кажем за Японска пролет. Почнах я преди почти една година и засега равносметката е - почти половината. 4страници от 8, но десните страници са по малки от левите. Бавен прогрес, но все пак, прогресът си беше налице. За известно време обаче смятам да и дам почивка. Между другото нека да споделя, че се настроих отрицателно към златния конец и малките бели цветчета.

-> Kitties with baloons
Only one kitty, acually.About half way through, and I plan to finish it till the end of the next week. For now we have a cat, and a mouse. The backstitching should make the mouse pop up more .No baloons, but I promise you, they shall come too
После имаме котка с балони. Е, засега балони няма, има котка и мишка. Но обещавам, че и балоните ще пристигнат. Даже смятам до края на другата седмица да ги доставя. А мишката след млако контур трябва да изпъкне повече

->Next point on the summer wish list is named "Various anime sticthing from various sites" I have my eyes on so many. I have yet to finish one of the Missy's tinies. I don't know how lame it is to post a wip on such project, but it was on the same piece of fabric as the cat, so it got scaned - why throw it away in the virtual recycle bin?
Tретата точка от дневния, т.е. летния ред е озаглавена "Различни аниме неща от различни сайтове" Толкова много съм си харесала, че не знам откъде да започна. Имам за довършване още от дребната серия на Missy. Струва ми се в известна степен жалка картинка да публикувам wip на такъв проект, но беше на същото парче плат с котката, та защо да хвърлям картинката във виртуалното кошче за боклук?

Those are what you can call wips. Now for the new starts I'm planning! I see everyone's rotating several big projects, and I want toooo. So I decided it can't be that scary and that I'll start some and finish them... eventually!
I was planning to try and start a haed, but instead I picked something else in the cradt store and this is probably going to take its place - after all, let's not overdo it.
I bought a stamped design, I wanted to try one for some time, although I found them a bit scary. I definitely think ordinary counted cross stitch is the best, but aaall of the patterns in the store were sooo boring, I only found some stamps more interesting. The one I bought, I have absolutely no idea what its name is. I call it "Pretty 20s lady with awesome hat". Actually, I have no idea if the dress design is from the twenties, and it most likely is not, but not that long ago I read that book "Twenties girl" and it's still kinda stuck in my mind. Wish me luck with this one.
Тези дотук можеше да се нарекат уипове, или още работи в процес на... работа? А сега идва време за новите планове! По блоговете виждам как всички въртят на ротационен принцип по няколко големи проекта, и искам и ааааз ;P Реших, че не е чак толкова страшно, и че ще почна няколко...и ще ги свърша, рано или късно.
Смятах да включа в списъка и дизайн на HAED, но взех нещо друго от магазина, което сигурно ще заеме неговото място - да не прекаляваме с амбициите все пак :D
Взех щампа. от известно време ми се искаше да опитам, макар че ми изглеждат доста страшни. Разгадаването на символи и броенето на квадратчета по схемата определено има своята прелест, сравнено с взирането, за да разбереш това на роклята черно ли е, или онова супер тъмно сиво, което аха-аха и съвсем да премине на тъмната страна на силата. Но всички останали схеми бяха толкова скууу-чнии, само щампите бяха интересни, така че в крайна сметка взех тази. Нямам представа как се казва, аз я кръстих "Хубава дама от 20те с готина шапка" Всъщност не знам дали дизайнът съответства изобщо на двайсетте, по-скоро даже имам силни подозрения, че не е, но сравнително наскоро четох "Във вихъра на двайсетте" и това още има известно влияние. Пожелайте ми късмет с това.

But I have plans for moar things!
->I want to try my luck with one of the designs I made, converting piccus. I haven't decided wich one yet, I tried making pattern for Byakuya, Count D (Petshop of horrors), Belphegor (from the french animated series) and Cyrano de Bergerac. I LOVE all of those characters, so it will be hard to choose, basing only on love! Well, Cyrano is monochrome, and all of the rest are pretty colourfull, so... but we'll see

Искам и да се опитам с някоя от картинките, които направих на схеми. Още не съм решила коя, правила съм на Бякуя от Блийч, на Граф Ди от Petshop of horrors, на Белфегор от френската анимация, която преди доста години май вече даваха по БНТ, и на Сирано дьо Бержерак. Всичките герои МНОГО си ги обичам, така че това няма да може да бъде критерий, по който да избера. Сирано е един цвят само като силует, а и силно се надявам скоро да го играят и в Бургас, така че тези факти може да натежат в негова полза.

-> I want to stitch an owl! Because they are so owlsome!
И сова искам да направя!

"Аз съм катеричка..."
(от тъп виц)
->And a sheep too! Cause they're awesome too!
И овца!

P.S. Just wanted to add that my list now contains one book less. I started "First grave on the right" still while writing that post - I just wanted to check the original English title - and then I couldn't let go till 4am. Then on the next day, first thing was to grab it, and at 2 pm I was all " Where is my next volume!?!?!" But it's not out yet sob sob sob T____T Good for you I can't write book reviews, but let me tell you, I'm so calling my next plushie Reyes.

П.П. Исках само да кажа, че книжният списък сега съдържа книга по малко. Започнах "Първият гроб отдясно" още докато го пишех - така, просто исках да проверя оригиналното заглавия и я отворих - и не можах да я пусна до 4 сутринта. После на другия ден първата ми работа ми беше пак да я грабна , и в 2 следобяд вече беше фаза "Къде ми е следващия том?!?" А той още не излязъл даже... хник хник хник T____T Добре, че не се запалвам да пиша пространствени ревюто, но ще кажа само, че определено си кръщавам следващата плюшка Рейес XD

четвъртък, юни 23, 2011

My, it's been 3 weeks since I last posted! And now I'm going to talk to you about bookies!

Where did June go? What happened to it? Well, I actually know that it got lost somehwere in the exam session, but still, it was a surprise when I checked today and realized it's been three weeks since my last post; and also, that I missed some interesting stuff that's going on the blog world, including, but not only, the IHSW. *sigh* But anyway, I have only one exam left now, and if I go through the Physics next week, I'll then proclaim the start of the summer and the freedom! :D With this in mind, I can't help, but make plans for summer activities :) and one of the essentials for a good vacation time is a kilo or two of good quality reads, right?So I had to check if I'm prepared for this.

~
Къде ли отиде Юни и какво стана с него... Всъщност имам вътрешна информация, че Юни се загуби някъде измежду изпитите през сесията, но все пак беше изненадващо, когато видях, че са минали три седмици от последния ми пост в блога. През това време съм изпуснала доста интересни неща, ставащи из блогосферата, включително, но не само IHSW. Но както и да е, остава ми само един изпит, и ако другата седмица успея да се преборя с физиката, официално ще обявя начало на лятото и на свободата. С нещата така, не мога да се спра и да не правя някои планове за летни дейности. :D А едно от главните изисквания за добре прекарана ваканция е килце или две хубаво четиво, нали? Така че трябваше да проверя дали съм добре подготвена за това.

~
For the sake of the order in my research, I divided bookies in several categories. First of them is Books I personally bought, and this means I really, really want to read them. Those books will be on the frontline and take the main attack
Most of them are included in the following picture:
So here we have
->Eoin Colfer - And another thing
->Iulka - Dreamland, vol 2 - Royal blood (freedom translation of the title, since I don't know how it is translatedq if it is, in English
->Darynda Jones - First grave on the right
-> Hugh Laurie - The Gunseller
->Joanne Harris - Runemarks
->Cassandra Clare - Mortal instruments: City of bones
-> Cassandra Clare -The infernal devices: Clockwork angel

Some books couldn't make it in the picture, main reason: couldn't find them. Those are Dan Brown's The lost symbol (that I forget in Varna), also some of the books that you may know from my Shelfari in the bootom of the page - Sister Pelagia from Boris Akunin (that I should really, finally finish, if only I can find it, it should be here somewhere) and Zotov's Minus Angel that's been on my reading now list for quite some time, but actually I've read only few pages of it.

Ok, now, as I said, those are the primary targets

~
За целта на задачата и за нейното улеснение, заглавията разделих на групи, първата от които е Книги, които собественоръчно съм купила, т.е. наистина, ама наистина искам да ги прочета. Тези книги са разположени на фронтовата линия и ще поемат първата четяща атака. Някои от тях бяха запечатани на снимката горе, други не успяха, но в общи линии списъкът е следният:
->Оуен Колфър - И още нещо
-> Юлка - Страната на сънищата 2: Кралска кръв
->Даринда Джоунс - Първият гроб отдясно
->Хю Лори - Търговецът на оръжие
->Джоан Харис - Рунически знаци
->Касандра Клеър - Град от кости
->Касандра Клеър - Ангел с часовников механизъм
->Дан Браун - Загубеният символ
->Борис Акунин -Сестра Пелагия и червеният петел
->Zотов - Епидемия в рая

Дан Браун беше забравен във Варна, а последните две просто не можах да ги намеря. Те и двете от доста време обитават Shelfari рафта на дъното на блога, книгата на Zотов под оригиналното и заглавие "Минус ангел". И двете са там от доста време, и е крайно време да продължат нататък, към раздела "Прочетени"

~
The second big group contains several little ones, I gave them very clever names, like Books that were given to me as presents, I quite like them, but since I didn't ask for them they can wait a little; Books that were given to me, but I'm not that interested in them, but they're gifts so I should at least give them a try, shouldn't I and Books that were given to/were bought by other family members but I have my eye on them

From the first *present* group there is only one to show you here for the momment, and this is the Soddit. This seems to be quite an awesome parody of the Hobbit, as you may have guessed, I've read some of it, but haven't had the time to finish it
Other bookies in the group are mostly from the bulgarian fantasy author Nikolay Tellalov. Now here is a different reason to postpone reading those .I really loved his book To wake up a dragon, and definitelly want to read the rest of the series - it's a set of four books. But now I have the third and the forth, while missing the second, and just don't feel like skipping a whole volume and imagining what happened in there (although I'm quite good at it and don't mind doing it as a hobbie! XD) And there is one more of his, but I can't recall the name right now >.>

Second *present* book. Le sigh. Don't you hate it when you're given a book you just feel you're not going to like, just because it's not your type of read? I do. I've had lots of these, especially from present swaps for Christmas in school and so on. When people think just because you're a known bookworm, they can pick whatever book, be it a dictionary, or the middle book from a trilogie (that I have already), or the same book several times in a row. But I'm ok with this, because as they don't care much if I'm going to read it anyway. The worst case scenario is another: when you're handed a nicely wraped bookie with a big wide smile and the words "I'm so sure you're going to love this one! I literally couldn't set the book aside till the last page! It's absolutely awesome and I just know it's exactly your type!" And what else can you say than " Oh my, thank you! I had my eye on this title actually!" Or something in this lines. And you're left with tha guilty feeling in the back of your consciousness, the little voice that tells you that you should read that book. And every time you meet with the said person, you try to avoid the quistion "How did you like the book/ the album/ the movie, etc"
Am I alone in this?
In this group I have titles from Frederic Beigbeder,Jorge Bucay and Paulo Coelho. Ok, I admit, I'm not a fan of this kind of books. I know many people are, and I think this is perfectly cool, but I also estimate that the fact I am not doesn't make me worse of a reader or of a person.
But still there is that guilty factor and the fact I usually don't like giving up on a book. Jeez, I even read Twilight.
That's why I let only people that know me well to buy me books as presents.

The last third sub-group was books from the other members of the family.Here we have
->Carlos Ruiz Zafon - Marina, The Shadow of the wind and The Angel's game. They're my mothers' but I'm so reading them too. I actually wanted most The prince of the mist, but it's not even translated here. Nah.
-> Anne Rice -The Witching hour
->Konstantin Starchev - The fourth artefact
-> Boris Akunin - Quest. It's a book-game, mom is reading it right now and is going through all the puzzles and mysteries without checking in the back of the book. Yay, she's good! :D

~
Втората голяма група се подразделя на няколко по малки, на които дадох умните и оригинални имена "Книги, които са ми подарили, харесват ми, но които могат да почакат", "Книги, които са ми подарили, не са мой тип, но нали са подарък, не трябва ли поне да пробвам да ги прочета?" и "Книги, подарени на/купени от други членове на семейството, на които обаче (книги) съм хвърлила оче"
В първата група засега попадат The Soddit, с подзаглавие Дотам и обратно, по дяволите, къде го сложих, къде е, не мога да повярвам,трябва да съм го оставил Там, Обратно до Там, о боже господи, и тук не е, и отново Обратно, да му се не види, ето го , през цялото време е било пред входната врата
А също така и всички книги, които имам на Никола Теллалов. Причината за отлагане на четенето тук е друга. Отдавна си харесвам неговата "Да събудиш драконче" и си бях решила да прочета останалите от поредицата. Но засега в наличност са ми само третият и четвъртият том, а някак си не ми се иска да прескоча събитията от цял том, не че не мога да си измисля с какви събития да го запълня и да зашия първи за трети том с бели и шарени конци XD

Втора подгрупа. Въздъх. Само аз ли се чувствам страшно неудобно, когато ми подарят книга, която си знам, че няма да ми хареса? Получавала съм доста такива, особено когато сме си разменяли подаръци в училище и т.н. Някои смятат, че щом им се е паднало да подаряват на книжно плъхче, каквото и да грабнат от лавицата с книги, ако и да е речник, или случаен том от многология или пък защо не, една и съща книга няколко пъти подред, пак става. Но тъй като тях всъщност не ги интересува дали ще ти хареса книгата, е ок! По-лошият сценарий е да ти подадат старателно опакован подарък, и да ти го подадат с усмивка, с блеснали очички и с думите "Много старателно я избирах!" "Сигурна съм, че ще ти хареса!" "Обожавам я, убедена съм, че няма да можеш да я оставиш до последната страница!" и на които можеш да отговориш само с "Уау, мерси, всъщност си го бях харесала това заглавие, как позна!" или нещо подобно. И да си останеш с мътно блуждаещо чувство за вина нейде из съзнанието, което от време на време ще те гризва и ще те подсеща, че дългът повелява, noblesse oblige да отдадеш дължимото на тази книга. А при повторни срещи в продължение на години ще отбягваш старателно въпроси от рода на "А хареса ли ти... книгата/филмът/албумът " защото си важи и за останалите
В тази група имам заглавия от Фредерик Бегбеде, Хорхе Букай и Паулу Коелю. Признавам си, че не са мой тип. Много хора наистина ги обичат, и това си е супер, но не считам, че фактът, че аз не съм сред тях, ме прави по-лош читател.
Но, остава си онзи виновен елемент, както и това, че по принцип не обичам да оставям книги. Мдам, че аз даже "Здрач" прочетох.

Третата подгрупичка накратко съдържа
-> Карлос Руис Зафон - Марина, Сянката на вятъра иИграта на ангела. Всъщност аз най-много исках да прочета Принцът на мъглите, но тъц, не е преведена още на български. Е, късмет. Докато я чакам, ще се пробвам с другите.
->Ан Райс - Полунощ
->Константин Старчев - Четвъртият артефакт (хихи, с автограф, е как да не се похвали човек XD)
->Борис Акунин - Куест - което е книга-игра. В момента я чете майка и без никакво затруднение минава всички загадки, без даже да прибегне до подсказките на гърба на книгата.

~
The third bookie group is pictureless, because those are the titles we exchange with my best friend, Ral. I collect one series, she does others. Like example, right now I'm buying the Skulduggery pleasant series and the Diary of a Whimpy kid, and she - Rick Riordan's Kane Chronicles and Hex Hall. Saving money, and saving place. Then if the other likes it, she can buy a copy for herself - we're playing it safe! XD

~
Третата група е без картинка, защото това са книгите, които си разменяме с най-добрата ми приятелка. Аз събирам една поредица, тя друга. Например сега аз купувам Скълдъгъри Плезънт и Дневникъд на един дръндьо (има ли наистина такава дума, или специално са си я измислили О.о), а тя - Хрониките на Кейн на Рик Риърдън и Хекс Хол. Пестим пари, пестим място и играем на сигурно - ако и на другата и хареса книгата, чак тогава ще се обзаведе със собствено копие! XD

~
Aamd so this is it, for now! I think I have it for a good summer start. What else can I say - thank you if you made it through this ridiculously long post. Oh, and I wanted to introduce you to my fav teddy, who helped presenting the books - Vladimir (I named my bear after a character from a soap opera, so what) is pleased to meat you all and would like to say few words:


Иии, това е то, засега! Мисля, че засега имам достатъчно за добър старт. Какво друго да кажа, освен да поздравя тези, които смело са стигнали до тук през този дълъг пост. А да, исках и да ви представя своя асистент, който ми помагаше в презентирането на книгите - мечо Владимир (да, кръстила съм си мечето на герой от сапунка, е, и?) Той искаше да каже нещо, а по-точно "Тържествено се кълна, че ще се въздържам и няма да си купувам книжки"...

~
Also, if you have read some of these and want to share some opinions, feel free to. Or if you want to recommend something, despite evrything said, I never mind adding another title to my Want to read list. Or, if you're on Shelfari, a site that I happen to love, you can say hi if you feel like it, that is!

~
И така, ако сте прочели случайно някое от тези заглавие и искате да споделите мнение, чувствайте се свободни. Или ако ви се прииска да препоръчате някое заглавие, защото колкото и да е дълъг списъкът ми "искам да прочета" винаги има място за още някое заглавие. Или пък, ако ползвате Шелфари, сайт, който много харесвам, може да кажете здрасти там :D

.... cause, you know, sometimes, when the book is looking at you with those big, puppy bookie eyes from the cover, you can't possibly be that heartless and just leave it there!

сряда, юни 01, 2011

FOUND IT!!!

You were right, it just popped out of my Aniplay photos folder! It's not the best possible picture, buy hey, it's a picture!!!
Намерих я! Изчезналата снимка се появи ненадейно в папката за Аниплей! Може би не е най-добрата възможна снимка, но си е снимка! :))))
Related Posts with Thumbnails