неделя, януари 01, 2012

Past and future reading activities: some lists, stats and goals

So, lets start with the future! Yesterday I mentioned I joined the TBR reading challenge from the blog My reader's block, where your goal is to read as many as possible from the books you bought and piled dureing the past years. There are several milestones, cleverly named after different mountains. I decide to go for the smallest onem which in this case is Pike's Peak and is the equivalent of 12 books from the pile. Even though I have enough stash to climb quite bigger heights, I don't trust myslef not to go, buy, and start new ones, and besides, I love rereading, that is also not included.
It is not necessairy to make and follow a list in order to join, but here are some titles that will def be included (and that are in hand's reach so I can check the original title)

 1. Skulduggery Pleasent: Dark Days (Derek Landy)
 2. Son of Neptune (Rick Riordan)
 3. Flyte (Angie Sage)
 4. Physik (Angie Sage)
 5. Queste (Angie Sage)
 6. Syren (Angie Sage)

And I can also tell you that some works of Neil Gaiman and Nikolai Tellalov will most def be added. The first two books I've just added to my reading now list. I was wondering wich one to dig first, but as mom took the Son of Neptune, I'm left with the Dark Days. But she keeps coming to my room to tell me spoilers from the book. It's actually quite nice to have her hooked on the same series as me. After I bought the first book for Septimus Heap, she went and got the whole series. But as the last one is not out yet, now she's kinda depressed, because she's left with too many on going series, poor thing.

Now let's see what I managed to read this past year. Unfortunatelly for me I can mark only new reads to my goal on Shelfari (or at least I don't know how to mark rereads). This year I reread the whod HP saga, so I think I finished at least 45. I think this year I will have to manage a TBR list, a new reads list and a list of total lists. A list in a list in a list. Sounds awesome. And I should watch Inception too.

The "goal" option on Shelfari is not a widget, so I'm just copying the text, but the link are still active, which is cool

I want to read 50 new books between Jan 1, 2011 and Dec 31, 2011

76%
38 of 50 completed - you’re behind pace for this goal.

This is it on the reading activities! So now lets start the new year's reads!


И така, нека да започнем книжния преглед от бъдещето, т.е. от плановете за новата година, които традиционно доста надценяват реалните възможности, но в това се таи част от чара им. В последния ден на старата година засякох едно читателско предизвикателство TBR reading challenge , където целта е да прочетеш колкото можеш повече от книгите, които си си купил и които събират прах и чакат звездния си миг. И за да е по-интересно, целите са представени под формата на планини, чиито върхове изкачваш. Аз си набелязах като цел най-ниската планина, Пайкс Пийк (Pike's Peak) , която никога не съм чувала, но тъй като географските ми познания не са особено обширни, това не е чак толкова изненадващо. По-важно в случая е, че тя отговаря на 12 книги от купчината. ВЪпреки че имам материал да покоря доста по-високи върхове, нямам достатъчно доверие в себе си, че няма да пренебрегна къщните запаси за сметка на нещо ново току-що донесено от книжарницата.

Предварителен списък не е задължителен за участие, но ето някои заглавия, които със сигурност ще бъдат прочетени при първа възможност

 • Скълдъгъри Плезънт: Мрачни дни - Дерек Ланди
 • Синът на Нептун - Рик РИърдън
 • Лечение - Анджи Сейдж
 • Полет - Анджи Сейдж
 • Търсене - Анджи Сейдж
 • Сирена - Анджи Сейдж

Освен това произведения на Нийл Геймън и Николай Теллалов също ще бъдат включени. Първите две книги даже вече си ги включих в списъка "чета в момента", като се колебаех с коя да се заема по-сериозно, но тъй като мама чете Синът на Нептун, за мен останаха Мрачните дни. Затова път тя не пропуска да мине през стаята и да сподели някой и друг спойлер, като да речем как са предвидили бъдещето на Пърси по вътрешностите на плюшена панда. Всъщност да сме зарибени по едни и същи поредици си е много хубаво. След като взех първата книга на Анджи Сейдж за Септимъс Хийп, тя се запали и набързо попълни поредицата, осигурявайки ми доста материал за четене.

Дотук с бъдещетие планове. Да обърнем поглед към изминалата година. На Шелфари си бях поставила за цел да прочета 50 книги, но тъй като там мога да отбелязвам само новичките току-що прочетени книжки, а не и препрочитанията, бройката не е много точна. Там ми излезе 38 книжки, но тъй като препрочетох и цялата ХП сага по случай излизането на последния филм, а също и някои други неща, финалната бройка трябва да ми е най-млако 45. И така, за тази година ще трябва да си имам списък за TBR книгите, които са вече купени и ще бъдат прочетени за първи път, списък на Шелфари с всички прочетени за пръв път книги и общ списък включващ и евентуални препрочитания. Списък в списъка в списъка. Звучи като Inception, който филм също трябва евентуално да видя

И общо взето това е относно плановете за читателската дейност :)


1 коментар:

Reaper каза...

Awesome list of reads! I try to make goals like that too, but I never seem to complete them, haha. I've had a look through your blog too, so I'm looking forward to your WIPocalypse work as well :-)

Related Posts with Thumbnails