вторник, септември 20, 2011

5 things!

Hello there everyone! The lack of posting this weekend was caused by severe absence of internet connection. So I now agree with Rosey and everyone who suggested that a castle should need instant and unbreakable access to the World Wide Web at any time. So now I'm gonna post my 5 things, then read some frog stuff, and then post the IHSW, hopefully before the start of tomorrow. Sounds like a plan, right?

Здрасти! Липсата на постове през уикенда се дължеше на остър дефицит на интернет. Така че съм съгласна с всички, които изтъкнаха, че замъкът има нужда от непрекъснат достъп до световната мрежа по всяко време. И така, сега ще са Петте неща, после трябва да прочета нещо жабешко по физиология, а след това да постна резултатите от IHSW, по възможност преди да е станало утре. Звучи като план, мдам?

1. The Great Escape
The first part of the new SAL from the Stitch Specialists is out! And it has owls! I decided I'm going to breed a new pink and purple owl for this project, but I heard some people might do the... TRANSFORMER OWL! If you haven't heard about it, godm where have you been?! This is one of the most awesome things ever that initially triggered my owl love. I'm not sure if I haven't posted it already, but there are never too many owls:

1. Голямото бягство
Така се казва новият САЛ на The Stitch Specialists, чиято първа част излезе тази седмица. Включва СОВА! Аз смятам да създам нов вид розово-лилави сови, но подочух, че някои замислят да пресъздадат ТРАНСФОРМИРАЩАТА СОВА! Ако не сте я виждали вече, не знам къде сте били. Това е едно от най-яките неща изобщо, и в голяма степен на него се дължи зараждането на совешката ми любов. Може вече да съм поствала това клипче, но една сова повече никога не е излишна.

2. Reading rather boringly written, predictable love (soap )novel...
can sometimes be refreshing. And they live happily ever after. Phew, you got me worried for a second there

2. Не особено интересно написана сапунена история
понякога може да действа освежаващо. И накрая те заживели щастливо. Фю, добре че, за момент се притесних

3Choosing stuff for the SS exchange
I bought fabric and today I set on a pattern for the card, I plan to alter the colorway to suit the fav colours of my partner. I plan to start work the day after tomorrow and finish as much as possible in these 4 rest days (national holidays) as possible :)

3 Нещица за размяната на SS
Взех плата, а днес вече си избрах и схема за картичката за размяната по случай годишнината на SS Смятам малко да изменя цветовете, за да съвпадат с любимите на човека, на който ми се падна да пращам. Надявам се да мога да почна в четвъртък и да свърша колкото е възможно повече през почивните дни.

4. My favourite book reviews place
is Knigolandia. It's in bulgarian. I really enjoy reading all the reviews there, even on books I'm never going to read, because they're just not my type. I picked a number of titles from there that I want to check, including Warm bodies that I read this summer and absolutely loved. It even made me want to read IT for a minute there, but I gave up on the idea for now

4 Любимото ми местенце за ревюта на книжки
е Книголандия. С голямо удоволствие чета всички ревюта, дори и на книгите, които никога няма да прочета, защото не са мой тип. Оттам съм си харесала доста заглавия, включително и "Топли тела" , което прочетох лятото и много харесах. За минута даже у мен се породи желанието да прочета ТО, но бързо отшумя

5Chaperone proteins
This last week I was reminded how cool are they. As the real chaperones supervises young ladies and the proteins by the same name assist the folding or unfolding and the assembly or disassembly of other structures, I just CAN'T HELP but imagine the Young Lady Protein (wearing a pink dress and lace umbrella) followed everywhere by her Chaperon; and on the ball the mean sir Protease tries to decieve her, but in the end the lady meets sir Cofactor with the help of the Chaperon, he defended her and they lived happily ever after.
What, it's not bad having some imagination.
Sir Cofactor has a pretty hat with plume

5 Шаперони
Тази седмица ми припомниха защо частта за шапероните беше една от любимите ми теми в биохимията. По принцип шапероните са възрастни дами, които имат за задача да следят за поведението на младите неомъжени дами в обществото. Протеините със същото име пък спомагат за нагъването и разгъването на полипептидната верига и образуването на белтъците. Така че, просто нямаше как да не си представя младата госпожица Протеин (с розова рокля и дантелено чадърче) следвана навсякъде от своята шаперонка; а докато госпожицата се опитва да се измъкне на бала, лукавият сър Протеаза се опитва да я измами, но! Шаперонката навреме успява да повика сър Кофактор, който съумява да я защити и накрая заживели щастливо.
Какво, не е лошо човек да проявавя от време на време малко въображение
Сър Кофактор има хубава шапка с пухкави пера.

And before calling it a post(and not calling it a day, because I am supposed to have one more posy, right) I want to say hi to
Shannon
and Adam

Здрастита на гореизброените :)

And following the example of Anne and Joysze, I wanted to point how you can make your blog visible and let people check and follow your own blog too.
So Click on your Edit Profile , click Select blogs to display button and make sure you blog is added.
:) Now I should be able to stalk you back!

И следвайки примира на Ан и Джойзе, исках да напомня как да се подсигури човек, че блогът му е видим за потенциални сталкъри :D
Така че от Edit Profile -> Select blogs to display -> и се уверете, че вашият блог е отбелязан :)

2 коментара:

Zvetanka Shahanska каза...

Виждам пак много неща за вършене, четене, а тази розово лилава сова ще я чакам с нетърпение, първо защото харесвам сови, второ-лилаво и розово са ми любими цветове:)А биохимията не е много лесна изобщо - много формули, дълги вериги, предълги имена...
Топчо, успех и не забравяй все пак, между всичко това и да се забавляваш:)))))

Христо Блажев каза...

Благодаря за хубавите думи, ще следя това място с интерес :)

Related Posts with Thumbnails