вторник, октомври 12, 2010

It's been some time... Tusal+answer+snowman

It's been some time since I last posted, and I really didn't planned it to be so! So better go straight on the points
TUSAL! THe pots of fluff are growing and mine does too, even if I don't have that much stitching time. But the end of the year can already be seen and I already have thevision of myself making more I'm-so-cheap bookmarks out of the fluff
Lately the camera tends to darken the photos and I don't know why. Sometimes it does, sometimes not, it's all on a whim XP

Next on the list is the answer XXPPP
Book - Sister Pelagia and the red cockerel by Boris Akunin
A false Messiah is brutally murdered. By a sole chance on the board of the same boat is Sister Pelagia who has just promised herself to act as a nun should and not to occupy herself with criminal investigations. But the offer from the detective to help him turns to be too intruguing and tempting. Now is to Pelagia to reveal the secret not only of the murderer, but the mysterious red cockerel too, which turns to be more than a mere bird...

Song - Jenny - Flight of the Conchords X'D


And last - a photo of the snow man . Thanks for all the kind comments on it too! It's actually pretty done, but since the batteries are recharging again I 'll post the next photo later
~~~~
И отново мина доста повече време от предвиденото между този пост и последния. Така че направо по темите!
Отново дойде времето за ТУСАЛ-а! Бурканчетата с кончета се пълнят, моето също, макар и с нетолкова бързи темпове, поради липсата на време. Краят на годината вече се вижда и аз също така се виждам да правя още книгоразделители от типа I'm-so-cheap от кончетата.

Напоследък фотоапарата от време на време решава да потъмни снимките, така че се извинявам за недоброто качество на снимката (така е след редактирането и през програма)

втора точка от дневния ред е Отговорът XP
Книга - Сестра Пелагия и червеният петел
Един лъжепророк е брутално убит. ПО слечайност на същия кораб се оказва и сестра Пелагия, която току що си е обещала да не се изкушава да участва повече в криминални разследвания и да се държи както приляга на монахиня. Но предложението, отправено и да вземе участие в разследването се оказва твърде привлекателно. На сестра Пелагия се пада да разкрие тайните не само на убийството но и на червения петел, който се оказва повече от само птица...

Песен - Jenny - Flight of the Conchords

И последната точка от плана е - още една междинна снимчица на снежния човек. Той всъщност вече сие съвсем готов, почти, само ръце му липсват, ло затова пък си има морков. При първа възможност този факт ще бъде удостоверен със снимка!
Related Posts with Thumbnails